رنگ زرشکی انرژی زاست؛ غده های فوق کلیوی و عضله های قلب را تقویت می کند. فشار خون و فعالیت قلب را تنظیم می کند. هم چنین این رنگ، جریان خون را منظم می کند؛ باعث افزایش دفع ادرار می گردد و برای افرادی که سنگ کلیه دارند، سودمند است. نشان دهنده ی اعتماد به نفس، قدرت بالای درونی و تعادل روانی است.وقتی ناامید یا خشمگین هستید، رنگ زرشکی دوای درد شماست، رنگ زرشکی شما را از این حالت خارج می سازد و باعث می شود روح تان اوج گیرد! این رنگ یک رنگ روحانی است اما با محبت، پشتیبانی و دل سوزی هم مرتبط است. رنگ زرشکی آرام بخش هم هست پس اگر افسردگی مزمن دارید، از این رنگ نپرهیزید.