هنوز هم بیخوابی دارید؟؟
از "روغن کرچک" استفاده کنید. به این صورت که قبل ازخواب مقداری از آن روی پلک ها بمالید. عمیق،طولانی وسریعتر بخواب خواهید رفت وبعد از بیدار شدن حال بهتری خواهید داشت.
از دیگر خواص روغن کرچک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Οپر پشت کننده مژه و ابرو

Οاز بین برنده ترک کف پا
Οبرای رفع یبوست های عادی می توان از این روغن استفاده کرد
Ο برطرف کننده شوره سرΟافسردگی و خستگی را کاهش می دهد
Οاثر ملین و مسهلی دارد
Οبرای از بین بردن قارچ های دور ناخن نیز مفید است