بعضی از مردم می گویند که آشپزخانه، قلب خانه است. گذشته از آن جایی است که همه غذاها در آن تدارک دیده می شوند و همچنین محلی برای جمع شدن افراد خانواده و دوستان ، پس از یک روز طولانی می باشد. این به معناست که آشپزخانه نه تنها بازتابی از سلیقه شخصی یک نفر ،بلکه نشان دهنده تاثیری است که فرد می خواهد روی دیگران بگذارد. این آشپزخانه ها فقط یک گردآوری ساده از فضاها نیستند ، بلکه تمام جزئیات با دقت و وسواس در کنار هم قرار گرفته اند. اما مهمتر از همه تمام وسایل، کاربردی بوده و فضا برای آشپزی و نشستن و لذت بردن فراهم است.

دکوراسیون آشپزخانه های مدرن