اندازه یک آپارتمان ممکن است دیکته کند که چگونه بسیاری از مردم می توانند به راحتی در آنجا زندگی کنند، و یا چگونه یک مبل بزرگ را می توان در ان جا داد. اما آن سبک داخلی را دیکته نمیکند. چهار آپارتمان در این پست قطعا نشان می دهند که، با هر سبک به خودی خود پایدار،ضمن استفاده کامل و بهینه از مساحت آپارتمان (که هر کدام دارای 50 متر مربع مساحت هستند) ،چگونه میتوان اهداف مورد نظر را براورده نمود. از یک انبار صنعتی به سبک اسکاندیناویایی به یک استودیوی با تم ساعت صحرائی و فوق العاده ، این آپارتمان ها دارای ریسک پذیری زیبایی درمورد مساحتی که دارند،میباشند،که منجر به ساخت منازلی منحصر به فرد و راحت میشود.