تركيبات اين سالاد شامل :
يك قوطي كنسرو ذرت
سه، چهارتا خيارشور نگيني
چهار تا زيتون سبز خردشده
سه تا زيتون سياه خردشده
نخودسبز پخته شده (كمتر از نصف استكان)
هويج پخته شده نگيني يكعدد( كوچك )
فلفل دلمه اي (قرمز ، نارنجي ، سبز) نصف استكان
پياز بنفش خلالي خردشده ( نصف يك پياز كوچك)
كاهو سه تا برگ كوچك ( مغز كاهو )
شويد تازه خردشده يك ق غ
روغن زيتون دو ق غ
تمام اين مقدار همين اندازه ظرف ميشود
سس اين سالاد به دلخواه شما
اما چاشني كه من استفاده كردم آب نارنج تازه و روغن زيتون و كمي فلفل سياه و آويشن و بدون نمك چون هم زيتون و هم خيارشور نمك داره .
.درست كنيد و در كنار خانواده نوش جان كنيد


ارسالی از طرف یکی از کدبانوهای نمونه