متخصصین تغذیه اعتقاد دارند که همانگونه که ظاهر وروحیات افراد با هم تفاوت دارد گروه خونی آنها نیز با هم متفاوت است وهمین تفاوت در گروه خونی افراد است که تعیین میکند که هر شخص با توجه به نوع گروه خونی خود از چه نوع تغذیه ای تبعیت کند. اگر هر کس متناسب با گروه خونی خود غذا مصرف کند ،کمتر دچار بیماری میشود وهم اینکه به راحتی می تواند براساس اصول علمی تغذیه در صورت لزوم وزن خود را کاهش یا افزایش دهد.

گروه خونی A

خصوصیات: درونگرا،مسؤول ،با دقت وحساس
بدن این افراد سازگاری بیشتری با میوه وسبزیجات(به جز بادمجان ،قارچ وکلم) دارد.
بهترین رژیم برای این افراد ماهی است. وبهتر است به جای مصرف روغن حیوانی از روغن های گیاهی استفاده نمایند.
ورزش مناسب :ورزش های سنگین بدن آنها را دچار ضعف میکند. مناسب ترین ورزش برای این این گروه ورزش های سبک ویوگاست .

1
گروه خونیB
خصوصیات :مستقل ،خودکفا،هنرمند وطالب علم
مناسب ترین غذا برای آنها لبنیات، گوشت قرمز وماهی است. ترجیحا این افراد از گوشت مرغ کمتر استفاده کنند. بهتر است سبزیجاتی مانند کلم بروکسل ،گل کلم ،انواع فلفل ،چغندروبادمجان را به سبد تغذیه ای خود اضافه نمایند. در رژیم آنها میتواند پیتزای سبزیجات همراه با پنیر گیاهی توفو انتخاب مناسبی باشد.
این افراد می توانند در سالاد خود به جای سس از ماست استفاده نمایند.
ورزش مناسب : تحرک بدنی همراه با آرامش روحی مانند پیاده روی دسته جمعی، دوچرخه سواری تفریحی، شنا، ورزش های ملایم.

2

گروه خونی AB
خصوصیات :کم حرف، علاقه مند به مطالعه و ورزش، مستقل، مشاوری مناسب.
کامل ترین گروه خونی متعلق به این اشخاص است، بدین معنی که تمام برنامه های گروه های خونی برای آنها مناسب است. حبوبات وغلات برای آنها انتخاب خوبی است. در بین انواع پروتئین گوشت سفید مرغ وماکیان با بدنشان سازگای بهتری دارد. بهتر است میگو با احتیاط مصرف شود. بدن آنها با لبنیات نیز میانه خوبی دارد. تنها نکته حایزاهمیت دررژیم غذایی آنها کم خوری است. این افراد می توانند با کم خوری وزن خود را به راحتی کاهش دهند .
ورزش مناسب : از آنجاییکه اضطراب واسترس برای این گونه افراد بسیار مضر است بهتر است از ورزش هایی که آنها را دچار هیجان می کند دوری کنند.

3

گروه خونی O
فراوان ترین وقدیمی ترین گروه خونی در بین افراد است.
خصوصیات: تحمل صبر، اعتماد به نفس، شجاعت ومثبت نگری. این افراد به رهبری ومدیریت تمایل زیادی از خود نشان میدهند.
از آنجا که گروه خونی قدیمی ترین انسان ها از این نوع بوده به دلیل گوشت شکار بدن این افراد با پروتئین حیوانی مخصوصا گوشت قرمز سازگاری بهتری دارد. بر همین اساس به نظر می رسد بدن آنها لبنیات را به خوبی نمی پذیرد. خون این افراد رقیق است ودیرتر منعقد میشود.
ورزش مناسب : هر ورزشی که موجب تخلیه انرژی آنها شود بویژه ورزش های هیجانی برای آنها مناسب است.