مسلما خانه مرتب یکی از مواردی است موجب آرامش در زندگی می شود. بین کار، مراقبت از یک کودک، و تلاش برای همه جا بودن در یک زمان، گاهی اوقات مرتب نگه داشتن خانه کار سختی است. با این حال، سیستم ساده ای وجود دارد که کمک می کند که تمام خانه ی تان در بیشتر مواقع سازمان یافته و مرتب باشد. این4 مرحله ساده را دنبال کنید تا چیدمان منزلتان همیشه مرتب باشد.

مرحله1: پانزده دقیقه از روزتان را به مرتب کردن اختصاص دهید. به نظر ساده میرسد، درست است؟ اگر هر روز کار کمی در خانه انجام دهید، خودتان را خسته نمی کنید، و این برای کسانی که برنامه های بسیار شلوغ و پر کار دارند بسیار مناسب است. این کارها میتواند هر چیزی از تمیز کردن یخچال تا مرتب سازی ایمیل هایتان باشد.
مرحله 2: احتکار نکنید! برای برخی افراد خیلی آسان نیست. اما با خودتان صادق باشید، اگر به چیزی نیاز ندارید, از آن استفاده نمی کنید، آن را نگه ندارید. یک مثال خوب در تمیز کردن کمدها است. شما می دانید چه لباسی مناسب شما است و چه لباسی مناسب نیست. اگر آن را دوست ندارید یا آن را نمیپوشید، بهتر است آن را هدیه کنید، و یا حتی میتوانید با فروش آن پولی هم به دست آورید.
مرحله 3: برچسب ها بهترین دوست شما هستند. همه چیز را برچسب بزنید. برچسب زدن باعث می شود وقت بسیار کمی در پیدا کردن وسایلم صرف کنید و باعث می شود ساعت ها در جستجوی چیزی نباشید. شما می توانید کاغذهای کاری، یخچال خود را فقط با برچسب ها سازماندهی کنید ....
مرحله 4: تاریخ های انقضا. هنگامی که یک چیز تاریخ انقضا گذشته در یخچال خود مبینید بهتر است از شر آن خلاص شوید.لازم نیست مواد غذایی کاملا خوب را دور بیاندازید، بنابراین از قضاوت خودتان در این امر استفاده کنید. اما اگر فکر می کنید چیزی از تاریخ انقضایش گذشته و شما به احتمال زیاد آن را نمی خورید، هرچه سریعتر آن را به سطل زباله پرت کنید. این نه تنها برای آشپزخانه تان اعمال می شود، بلکه در هر بخشی از خانه شما کارایی دارد. اگر چیزی تمام شده است و دیگر از آن استفاده نمی کنید، آن را دور بیاندازید.