١ -در دنيای مُد، عطر و ادکلن هم مثل رخت و لباس و کفش و کلاه و . . . سال به سال، نو میشود اما هر عطری برای هر سن وهرموقعيتی مناسب نيست.
٢- از عطرهایی مانند بولگاری، اسکادا و ایریا که رایحه سنگينی دارند، ترجيحا در محافل رسمی استفاده کنيد.هميشه بهتر است که در مکانهای رسمی از رایحه های تلخ، گرم، شيرین و تند استفاده کنيد.
٣ -در ساخت عطرهای تلخ معمولا از اسانس هایی مانند ریشه درختان و ادویه های تند شرقی استفاده میکنند.عطرهای شيرین و گرم هم عطرهایی هستند که از بو و طعم شکلات و ميوه های تابستانی برخوردارند.
۴- از عطرهایی مانند مادام روشاز،گپ، هوگو و آزارو ترجيحا در محافل دوستانه و صميمی استفاده کنيد. هميشه بهتر است که در محافل دوستانه و صميمی، از عطرهای سرد و ترش استفاده کنيد.
۵- عطر سرد به عطری می گویند که حس خنکی و تازگی را القا کند. استشمام این عطرها معمولا باعث میشودکه طعمِ ميوه هایی مانند خيار و هندوانه را به خاطر بياوریم.
۶ - عطر ترش به عطری می گویند که طعم مرکبات را به خاطر بياورد. عطرهای ترش نيز القاکننده حس طراوت و شادمانی اند.
٧- عطرهای سرد و ترش باعث آرامش روحی و رفع خستگی نيز میشوند. لابد دیده اید که در باشگاه های ورزشی،هوای داخل باشگاه را معمولا با رایح ههای سرد و ترش مطبوع میکنند. عطرهایی با طعم گلهای وحشی می توانند حس صميميت بيشتری به محيط القا کنند.
٨- همانطور که در بحث رنگها، از رنگ سال و رنگ فصل برایتان گفتيم؛ در بحث عطرها هم باید از عطر سال و عطر فصل صحبت کنيم. طبيعتا عطرهایی که بهتر است در روزهای گرم و آفتابی استفاده شوند، با عطرهایی که مناسب روزهای سرد زمستا ن اند، یکسان نيستند.
٩- در فصل بهار از عطرهای ملایم استفاده کنيد. عطرهای ملایم و بهاری را معمولا از گلهای بنفشه، تمشک و مگنوليا می گيرند.
١٠ - در روزهای گرم تابستان برای ماندگاری بوی عطر باید به دفعات بيشتری از آن استفاده کنيد. با این حساب،بهتر است که در فصل گرم از عطری استفاده کنيد که ماندگاری بيشتری داشته باشد.
١١ - در فصل گرم، استفاده از رایحه های خنک و ترش، تلخ و سرد، جنگلی و وحشی بسيار خوشایند است.استفاده از رایحه های خنک و ترش در فصل تابستان، سرمای خوشایندی را به شما و اطرافيانتان منتقل می کند و درنتيجه از حس گرمای محيط می کاهد تا به یک حس تعادل دمایی برسيد.
١٢ - ماندگاری عطرها در هوای سرد بيشتر است. یعنی در پایيز و زمستان با توجه به دمای پایين هوا، الکل موجود در عطر دیرتر تبخير میشود. در فصل های سرد سال، بهتر است از رایح ههای سنگين مانند عطرهای شيرین، تند وتلخ استفاده کنيد.
١٣ - اگر پوستتان چرب است، خوشحال باشيد چون دوام و ماندگاری عطرها بر روی پوست های چرب و تيره بيشتر است. اما عطر برای پوست های روشن و خشک، در حکم یک مرطوب کننده است و دوام زیادی روی این پوست ها ندارد.
١۴ - اگر پوست تان روشن و خشک است و میخواهيد ماندگاری عطرتان بيشتر شود، بهتر است پيش از استفاده از عطر، از لوسيو نهای مرطوب کننده بدون بو استفاده کنيد.
١۵ - از زمان های گذشته، این باور همچنان پابرجاست که عطر و اودکلن را باید به پوست جلوی گردن و یا به مچ دست زد. واقعيت این است که زدن عطر بر روی محل نبضها (مانند: مچ دست، مچ پا، پشت زانوها و نبض گردن) باعث متصاعد شدن رایحه عطر شده و کلا خوشایند است اما پزشکان توصيه می کنند به گردنتان عطر نزنيد چرا که این کار، احتمال بيماری های پوستی را در این ناحيه افزایش میدهد.