لکه آدامس: برای پاک کردن لکه آدامس از روی لباس، یک تکه یخ را چند مرتبه روی آدامس بکشید تا آدامس، سفت شده و از لباس جدا شود. در صورت جدا نشدن آدامس از لباس، میتوانید از بنزین برای پاک کردن آن استفاده کنید.
لکه شمع، مداد شمعی و مدادهای چرب آرایشی: برای پاک کردن لکه شمع، مدادشمعی و مدادهای چرب آرایشی از روی لباس، ابتدا باقی مانده ماده را با جسمی نو ک تیز مثل چاقوبه آرامی بردارید. سپس دو تکه دستمال توالت در دوطرف لباس در محل لکه قرار دهید. سپس اتوی گرم را برروی یکی از دستمال ها قرار داده و فشار دهید. به این ترتیب، چربی موجود در لکه آب میشود و جذب دستمالهای دوطرف لباس می شود.
لکه آب میوه: برای پاک کردن لکه آبمیوه از روی لباس، مقداری نمک روی لکه بریزید و سپس لباس را مدتی در آب سرد خیس کنید و سپس با آب گرم و شوینده بشویید.
لکه جوهر خودکار یا خودنویس: برای پاک کردن لکه جوهر خودکار یا خودنویس از روی لباس، قسمت جوهری شده لباس را به مدت ٥ دقیقه در داخل ظرف محتوی شیر قرار دهید. سپس لباس را با آب بشویید.
لکه لاک: برای پاک کردن لکه لاک از روی لباس میتوان از اسفنج آغشته به الکل یا استون استفاده کرد.
لکه خون: برای پاک کردن لکه خون از روی لباس، لباس را در آب سرد خیس کنید و سپس آن را با آب و شوینده بشویید.
لکه چربی: برای پاک کردن لکه چربی از روی لباس، لایه نازکی از نمک روی لکه بریزید و به مدت نیم ساعت تا یک ساعت صبر کنید تا چربی جذب نمک شود. سپس لباس را با آب و شوینده بشویید.روش دیگر برای از بین بردن لکه چربی از روی لباس، مالیدن اسفنج آغشته به محلول نمک و الکل روی لکه میباشد.
لکه چای و قهوه: برای پاک کردن لکه چای و قهوه از روی لباس، به محض ریخته شدن این مواد روی لباس، آن رابا آب سرد و مواد شوینده بشویید. اگر امکان شستشوی سریع لباس وجود نداشت، مقداری نمک روی سطح لکه بریزید ومدتی صبر کنید تا نمک، آن را به خود جذب کند. سپس در صورت فراهم شدن شرایط شستشو، لباس را با آب گرم و موادشوینده بشویید