اگرچه همیشه نور جزو اصلی دکوراسیون داخلی بوده است ،ولی بعضی از طراح های دکوراسیون کاری فراتر از ایجاد یک نور ساده در فضای مورد نظر را انجام می دهند.چراغها و نورهایی که مشاهده خواهید کرد خیلی بیشتر از روشن کردن کاربرد دارند. علاوه بر اینکه نقش تامین نور یک فضا را بر عهده دارند خلاقیت ، هنر و حتی نوعی شوخ طبعی را وارد فضایی که در آن مورد استفاده قرار می گیرند می کنند.