اتاق ناهار خوری باید دارای محلی باشد که در آن شما بتوانید زمان روزمره خودرا گذرانده و از محیط اطراف خود خسته نشوید. جایی که دارای فضای زیبایی است وبرای استقبال از دوستان و خانواده مناسب است، اما هرگز از گفتگوها و یا مواد غذایی کاسته نمیشود. 24 اتاق ناهار خوری در این مجموعه زیبا وجود دارد که هرکدام دارای زیبایی خاص خود هستند، و با عناصر طراحی مجلل شده اند که رنگ و بوی خانه را رونق بخشیده و شبی به یاد ماندنی را به ارمغان می اورد.