طرزتهيه خمير:

طرز تهيه خمير :يه قاشق غذاخوري خميرمايه ودوقاشق شكر ونصف پيمانه اب ولرم رو باهم مخلوط كرده وده ديقه زمان ميديم تا عمل بياد
يك پيمونه ماست ويك عدد تخم مرغ وسه قاشق غ روغن مايع اضافه ميكنيم وباهم مخلوط ميكنيم وچهار پيمونه آرد ويه قاشق چايخوري نمك مخلوط كرده وتمام مايعات به آرد اضافه كرده تا جايي كه خميربه دست نچسبه ويك ساعت بهش درجاي گرم استراحت ميديم وبعداز زمان يادشده خوب خمير رو ورز داده و روي سطح صاف يا تخته مقداري آرد پاشيده وبا وردنه خمير رو بازكرده و بعد تعدادي سوسيس به يك اندازه برش داده و خمير رو مانند نوار پهن كرده و دور سوسيس ها ميپيچونيم و توي يك ظرف مناسب فر خمير رو به شكل دايره پهن كرده و تمام سوسيس ها رو بطور منظم دور خمير گرد شده مي چينيم و بعد روي خمير رو سس كچاب و پنير پيتزا و موادي كه دوست داريد ميريزيد و بعد كمي پنير پيتزا و بعد روي خمير سوسيس ها رو رومال ميكنيم با زعفرون و زرده تخم مرغ تا بعد خوشرنگ بشه اول با شعله پايين با درجه ١٨٠ و به مدت ١٥ الي ٢٥ ديقه تا زير خميرتون برشته بشه باز هم با ديد چشم مراقب باشيد و بعد با شعله بالاي فر رويپيتزا رو گريل كنيد و نوش جان كنيد

پيتزاي مخصوص با دور چين سوسيس

ارسالی از طرف یکی از کدبانوهای نمونه.